Spółki w ZEA

Spółki

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wolna strefa ekonomiczna Ras Al Khaimah proponuje wyjątkowo przyjazne środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej: szybki proces rejestracji, wysoki standard infrastruktury i liczne przywileje podatkowe oraz finansowe.

Spółki operujące w ramach wolnej strefy ekonomicznej Ras Al Khaimah mogą korzystać z wielu przywilejów:

  • mogą być w 100% własnością obcokrajowców
  • brak zobowiązań podatkowych w odniesieniu do podatków: dochodowego, osobistego oraz od importu/ eksportu
  • brak ograniczeń walutowych
  • gotowa, kompleksowa infrastruktura
  • 100% repatriacji kapitału i zysków
  • 100% dostępności do usług publicznych

Dodatkowymi zaletami dla osób prowadzących działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są m.in.: strategiczne położenie umożliwiające reeksport do innych krajów; zróżnicowana i stale rozwijająca się gospodarka; duża siła nabywcza społeczeństwa; powszechnie używany język angielski.

Oferujemy kompleksową pomoc w procesie rejestracji spółki w wolnej strefie ekonomicznej RAK: wsparcie w procedurze ubiegania się o licencję handlową oraz wizy, przygotowania niezbędnych dokumentów, zakładania konta bankowego, znalezienia siedziby firmy.


Czas realizacji do 7 dni roboczych.Idealne miejsce na biznes
i wysoki standard.


KONTAKT