RODZAJE LICENCJI

RAKEZ

oferuje szeroką gamę licencji biznesowych obejmujących wiele różnych działań:
1KOMERCYJNA
Handel usługami i towarami (strefa wolnego handlu oraz poza strefą)
2EDUKACYJNA
Otwarcie instytucji związanej z edukacją lub firmy doradczej (strefa wolnego handlu)
3E-COMMERCE
Handel towarami i usługami za pomocą środków elektronicznych (strefa wolnego handlu)
4HANDEL OGÓLNY
Handel wieloma towarami (strefa wolnego handlu)
5INDYWIDUALNA / PROFESJONALNA
Jeden właściciel z jedną działalnością w określonej specjalizacji (strefa wolnego handlu)
6PRZEMYSŁOWA
Wytwarzanie, importowanie, pakowanie i eksportowanie produktów (strefa wolnego handlu oraz poza strefą)
7MEDIA
Prowadzenie działalności związanej z mediami (strefa wolnego handlu)
8PROFESJONALNA
Dla osób świadczących profesjonalne usługi (poza strefą wolnego handlu)
9USŁUGI
Prowadzenie usług lub konsultacje w dowolnej branży (strefa wolnego handlu)


Idealne miejsce na biznes
i wysoki standard.


KONTAKT