PODMIOTY PRAWNE

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

RÓŻNORODNOŚĆ OFERT, KTÓRE SPROSTAJĄ TWOIM POTRZEBOM

Nasz wielosektorowy ośrodek inwestycyjny oferuje wybór utworzenia działalności w strefie wolnego handlu lub poza nią, w zależności od wymagań.

1STREFA WOLNEGO HANDLU
 • Brak podatków dochodowego i od przedsiębiorstw
 • 100% własności
 • Dostęp do lokalnego rynku za pośrednictwem lokalnego agenta
 • Brak cła na towary reeksportowane
 • Swoboda pozyskiwania siły roboczej
 • 100% repatriacji zysków
2POZA STREFĄ WOLNEGO HANDLU
 • Brak podatków dochodowego i od przedsiębiorstw
 • Działalność założona we współpracy z partnerem ZEA
 • Sprzedaż bezpośrednia na rynku lokalnym
 • Brak opłat celnych od sprzedaży na rynkach lokalnych i GCC
 • Zobowiązanie do przestrzegania prawa pracy ZEA
3PODMIOTY PRAWNE
Istnieje kilka rodzajów podmiotów prawnych, z których można wybrać:
 • DZIAŁALNOŚĆ W STREFIE WOLNEGO HANDLU
 • DZIAŁALNOŚĆ POZA STREFĄ WOLNEGO HANDLU
 • ODDZIAŁY


Idealne miejsce na biznes
i wysoki standard.


KONTAKT